Advokátska kancelária JUDr. Nataša Kučerová, advokát, je slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorá pôsobí v Slovenskej republike. Pôvodne začínala ako komerčno-právna kancelária, ktorá sa následne pretransformovala na advokátsku kanceláriu. Advokátska kancelária JUDr. Nataša Kučerová, advokát, poskytuje svojim klientom kompletný právny servis na profesionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť právne služby pre klientov s dôrazom na ich spokojnosť a opätovnú dlhodobú spoluprácu. viac informácií

Advokátska kancelária

Advokátska kancelária

Správca konkurznej podstaty

Správca konkurznej podstaty

Register partnerov verejného sektora (RPVS)

Register partnerov verejného sektora (RPVS)

Sprostredkovateľ a rozhodca

Sprostredkovateľ a rozhodca